Ban nao co tl cho m nha . gửi hình Vb.zl 0978126703. Tks