sắp tới mình mở shop quần áo nên cần móc treo. số lượng 100 móc. chất liệu có thể bằng gỗ hoặc nhựa, hàng cũ mà vẫn có thể sử dụng. có mẹ nào cần thanh lý thì liên lạc mình theo sđt: 01687902493