Do ko còn nhu cầu sử dụng nữa nên bán lại cho a/e sài
xe còn sử dụng tốt, bao test