Vì bên mình đang cần mua vải về để tái chế lại, có mẹ nào biết công ty may nào cần thanh lý thì nói mình với nhé, hay nhà làm may thì càng tốt. Liên hệ minh Hạnh 01685238701