Chủ thớt thật dễ thương, rất kiên trì up bài ^^. Có nhu cầu sẽ gọi.