Hiện nay siêu thị s2 đang tìm nhà phân phối mặt hàng hải sản đã qua chế biến đảm bảo VSATTP theo TCVN.
Đại lý có nhu cầu xin vui lòng liên hệ qua HotLine : 0916.643.319

Dưới đây là bảng giá bán lẻ sản phẩm :

STT SẢN PHẨM GIÁ (VNĐ) STT SẢN PHẨM GIÁ (VNĐ) STT SẢN PHẨM GIÁ (VNĐ)
1 Cá trứng 500g 45.000 19 Cá viên basa 500g 33.000 37 Nem thịt vàng 500g 35.000
2 Cá trứng 200g 22.000 20 Bắp đà điểu 121.000/kg 38 Nem chua tẩm bột 33.000/gói
3 Cá chim biển 154.000/kg 21 Basa tẩm bột 30.000/túi 39 Thịt ghẹ 200g 55.000
4 Cá hồng tẩm 500g 33.000 22 Cá nục 1 nắng 44.000/kg 40 Cua đồng xay 500g 50.000
5 Cá nục sạch 44.000/kg 23 Cá thu 1 nắng 275.000/kg 41 Cua đồng giã 200g 28.000
6 Cá kìm 60.000/kg 24 Cá thu cắt khúc 1 154.000/kg 42 Cua đồng giã 150g 22.000
7 Cá bánh lái 77.000/kg 25 Cá thu cắt khúc 2 132.000/kg 43 Cua đồng tinh chế 150g 29.000
8 Basa khúc 55.000/kg 26 Cá thu nguyên con 165.000/kg 44 Càng ghẹ 200g 61.000
9 Basa phi lê 60.000/kg 27 Cá giò phi lê 110.000/kg 45 Ốc nhồi 200g 61.000
10 Rô đồng tách xương 200g 33.000 28 Mực ống trên 20cm 176.000/kg 46 Chả cá cao cấp 250g 30.000
11 Da cá basa 33.000/hộp 29 Mực ống 25 - trên 30 cm 220.000/kg 47 Cá đồng phi lê 77.000/kg
12 Mực nang to 220.000/kg 30 Chả cua 300g 42.000 48 Hến 400g 28.000
13 Mực trứng 165.000/kg 31 Chả cá thát lát 300g 39.000 49 Tôm 13-15 275.000/kg
14 Đầu mực to 154.000/kg 32 Chả cá đặc biệt 25.000/gói 50 Tôm 16-20 264.000/kg
15 Cá hồng 1 nắng 500g 50.000/kg 33 Nem đặc biệt Hạ Long 36.000/gói 51 Tôm 21-25 242.000/kg
16 Chả mực loại 1 264.000/kg 34 Nem rế hộp 33.000/gói 52 Tôm 20-40 220.000/kg
17 Chả mực loại 2 242.000/kg 35 Nem rế tôm 40.000/gói 53 Tôm 31-40 209.000/kg
18 Đùi ếch 450g 60.000 36 Nem kem bơ 33.000/gói 54 Tôm 41-50 198.000/kg