CHÀO CẢ NHÀ !
NHÀ MÌNH HIỆN CÓ NUÔI ĐƯỢC MỘT ÍT GÀ THẢ VƯỜN NUÔI BẰNG THÓC THUI, AI CÓ NHU CẦU DÙNG THỊT GÀ SẠCH THÌ LIÊN HỆ VỚI MÌNH NHA,MÌNH XIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ THƠM NGON, SDT ; 0983140062 MÌNH NHẬN GIAO HÀNG KHẮP KHU VỰC HÀ NỘI