Chuyển nhà cần thanh lý:
1. Sofa: 2 trđ
2. Bộ bàn ăn uma: 2 trđ
3. Bộ bàn ăn kính+ 4 ghế bọc da: 1 trđ
4. Bàn học + giá sách con nít: 1 trđ
5. Xe đạp con nít: 200k
6. Xe đẩy con nít: 200k