Uống Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen, đến Juve Coffee.

68/2A Đồng Nai Phường 15 quận 10 cư xá Bắc Hải


https://www.foody.vn/ho-chi-minh/juve-coffee