số của chị này gọi ko đc, muốn mua sầu riêng lắm, gấp lắm mà ko ll đc, ai biết chỉ em với