Bánh Tráng Phơi sương 15K/1 xấp
Rau Rừng Tây Ninh 48K/1kg (đầy đủ các loại)
Có bán từng loại riêng