Trước có mua 1 Hộp Nước yến Golden nest của Mỹ, nhưng sau khi con nhà mình nó dùng, thấy cháu bị đi ngoài và có vài nốt mẩn ngứa, không biết có mẹ nào cho con dùng loại Nước yến Golden nest này không? Có ai bị tình trạnh giống như con nhà mình không?