Nước gạo rang + Sống khoẻ. Free 1 lọ đầu tiên + free ship thử. HSD: 14 ngày.Tại Hà Nội.
Gọi: 024-3836-3661