Nhận order các mặt hàng thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, sữa cho trẻ em và người lớn...Mời mọi người xem chi tiết ở facebook Hàng order các loại, link như sau
https://www.facebook.com/H%C3%A0ng-o...5703228510094/
Xin cảm ơn