Nhận oder thịt lợn sạch. Thịt thăn, nạc vai, sườn, sấn vai, sấn mông...Hàng về hàng tuần. Đt 0913040207