Tuần này m gửi nem chua từ Thanh Hóa ra.
Heo quê, đảm bảo VSTP, không chất bảo quản, hàn the.
Các gia đình có nhu cầu thì đăng ký với m nhé!