Nấm Linh Chi còn nguyên bào tử 1/2 kg 300k. INB0x hoac LH:01268030112 free ship nội thành