Nhà mình ở sát biên giới Lào, anh chị mua bán đồng nát từ bên đó về Việt. Có mua nấm lim xanh của mấy người buôn gỗ bên Lào về. Nấm được lấy từ rừng tự nhiên chứ không phải nấm trồng. Mình thấy trên mạng bán trên 2 triệu một cân. mình bán 1.500.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu thi alo 0919124215, gặp Tươi.