Gia đình mình có dùng nấm Chaga, lúc đầu thì uống chơi chơi thôi nhưng rồi sau thấy rất có ích cho người bị tiểu đường (Bà mình bệnh đã đỡ hơn nhiều). Lên mạng đọc thấy tác dụng nhiều quá là nhiều nên muốn chia sẻ cho những người bị bệnh. Vì có ông Chú bên Nga nên mình sẽ nhận đặt hàng của các mẹ, 3-4 hôm sẽ gửi về. Đảm bảo hàng chuẩn ạ vì nguồn gốc của loại nấm này ở bên Nga và gia đình mình cũng đang dùng loại này thấy rất tốt.