Nhà mình chuyên làm Cốm mộc, làm hoàn toàn thủ công, không có phẩm màu.
Bạn nào cần mua, alo 0912541199