- Măng được làm từ Măng Le
- Là đặc sản ngon của vùng Tây nguyên
- Chế biến tất cả các món