1. Mắm nêm: 45k/chai

2. Mắm cá rò: 55k/hôp
3. Mắm cá cơm: 55k/hộp


4 .Mắm Dưa cà: 50k/hôp


6. Mắm Tép chua: 60k/hộp.