Mô tả sản phẩm

CAFE ORGANIC HD.02 MOCHA HANDY ROASTED COFFEE

Dòng cà phê cao cấp với quy trình khép kín Farm to Customer của VietNam Organic Coffee Bean. HD.02 MOCHA HANDY ROASTED COFFEE được chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch canh tác theo định hướng Organic.

  • 100% Pure Coffee beans ( Robusta Lâm Hà – Lâm Đồng )
  • Humidity ≤ 5%; Caffeine ≥ 2%