CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI HÀNH TỎI KHÔ MIỀN BẮC

-HÀNH KHÔ:80K/1KG

TỎI KHÔ:90K/1KG