cuối năm em gãy nó lên cho các mẹ đặt nem sớm để nhà nhà đều có nem. tránh tình hình như năm ngoái các mẹ đặt nem muộn lại thiếu nem.