- Dưa Kim Hoàng Hậu - Nông sản công nghệ cao Lam Sơn Thanh Hóa: 55k/kg