20k/kg ( 1 trái khoảng 2,3kg )
Dưa gang đặc ruột Tây Ninh đây mom oi!!!!!!
Muà hè nắng nóng mà ăn cái này thì ko j bằng ah!!
Dưa nhà ox trồng nên ko thuốc mem j hết, bảo đảm an toàn mà ngon! Hjhj
Đặc gạch ủng hộ em với ah!
0924252044