Mình muốn mở dịch vụ nhận đặt cỗ và món ăn trên diễn đàn,không biết mọi người cảm thấy sao và mình xin ý kiến tư vấn?