Thứ Năm rồi cả nhà ơi, chẳng mấy chốc lại cuối tuần, mua Đế bánh Pizza về cuối tuần cùng làm Pizza đãi cả nhà đi nào. Đế Pizza Thanh Hương giá tận lò, chất lượng đảm bảo, giao hàng toàn quốc, mua đi mua đi ^^
Địa chỉ lò bánh: Số 03 ngách 61/2 ngõ 1194 đường Láng HN.
Facebook: facebook.com/depizzagiare
Website: depizzagiare.com

BÁO GIÁ CÁC LOẠI ĐẾ BÁNH PIZZA THANH HƯƠNG
1. Đế bánh Pizza size 12cm dày:
Số lượng từ 1-10 chiếc giá 8.000VNĐ/chiếc
Số lượng từ 11-50 chiếc giá 7.000VNĐ/chiếc
Số lượng trên 50 chiếc giá 6.000VNĐ/chiếc
2. Đế bánh Pizza size 12cm mỏng:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 7.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 6.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 5.000VNĐ/chiếc
3. Đế bánh Pizza size 16cm dày:
Số lượng từ 1-10 chiếc giá 12.000VNĐ/chiếc
Số lượng từ 11-50 chiếc giá 10.500VNĐ/chiếc
Số lượng trên 50 chiếc giá 10.000VNĐ/chiếc
4. Đế bánh Pizza size 16cm mỏng:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 10.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 8.500VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 7.000VNĐ/chiếc
5. Đế bánh Pizza size 20cm dày:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 16.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 14.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 12.000VNĐ/chiếc
6. Đế bánh Pizza size 20cm mỏng:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 12.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 10.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 8.000VNĐ/chiếc
7. Đế bánh Pizza size 23cm dày:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 23.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 21.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 18.000VNĐ/chiếc
8. Đế bánh Pizza size 23cm mỏng:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 17.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 14.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 12.000VNĐ/chiếc
9. Đế bánh Pizza size 24cm dày:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 27.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 24.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 21.000VNĐ/chiếc
10. Đế bánh Pizza size 24cm mỏng:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 19.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 16.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 14.000VNĐ/chiếc
11. Đế bánh Pizza size 27cm dày:
Số lượng: 1-10 chiếc giá bán 30.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá bán 27.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá bán 24.000VNĐ/chiếc
12. Đế bánh Pizza size 27cm mỏng:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 25.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 21.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 18.0000VNĐ/chiếc
13. Đế bánh Pizza size 30cm dày:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 42.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 39.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 36.0000VNĐ/chiếc
14. Đế bánh Pizza size 30cm mỏng:
Số lượng: 1-10 chiếc giá 30.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 27.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 24.0000VNĐ/chiếc
15. Đế bánh Pizza hình tim lớn
Số lượng: 1-10 chiếc giá 16.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 14.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 12.000VNĐ/chiếc
16. Đế bánh Pizza hình tim nhỏ
Số lượng: 1-10 chiếc giá 8.000VNĐ/chiếc
Số lượng: 11-50 chiếc giá 7.000VNĐ/chiếc
Số lượng: > 50 chiếc giá 6.000VNĐ/chiếc
Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
Số điện thoại liên hệ đặt mua đế bánh Pizza: 0972312259