Mình bên thiết kế thời trang. Mình có lập kênh youtube Vẽ - May dậy may từ A - Z. Các mẹ nào yêu thix may vá vào xem nhé. Mình hướng dẫn khá chi tiết đó ạ.
https://youtu.be/2g5U8JEQGgQ