Dầu dừa, Nước màu dừa, Bưởi da xanh Bến Tre 20-45k/kg, Dừa xiêm xanh bao ngọt 12k.

 • Trang 2/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #11
  Dầu dừa Bến Tre.


  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #12
  Dừa xiêm Bến Tre

  Chỉnh sửa lần cuối bởi hoangtrung; 14/02/2019 vào lúc 10:46 PM.

  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #13
  Dầu dừa, Bưởi da xanh, chuối già hương sấy dẽo.


  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #14
  1. Dừa xiêm xanh: 12k/trái.
  2. Dừa xiêm lai: 8k/trái.
  3. Bưởi da xanh loại 1 từ 1,4 kg trở lên: 45k/kg
  4. Bưởi da xanh loại 2 từ 1,2kg đến dưới 1,4kg: 30k/kg
  5. Bưởi da xanh loại 3 từ 800g đến dưới 1,2kg: 25k/kg.
  6. Bưởi 5 roi từ 1,2 kg trở lên: 30k/kg.
  7. Bưởi ăn: 15k/kg (Trái trên 800g nhé)
  8. Chuối già hương sấy: 38k/hôp 400g
  9. Mứt dừa non: 60K/Hộp 500g
  10. Dầu dừa: 120k/500ml
  11. Chuối sứ( chuối xiêm) 13k/kg

  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #15
  1. Dừa xiêm xanh: 12k/trái.
  2. Dừa xiêm lai: 8k/trái.
  3. Bưởi da xanh loại 1 từ 1,4 kg trở lên: 45k/kg
  4. Bưởi da xanh loại 2 từ 1,2kg đến dưới 1,4kg: 30k/kg
  5. Bưởi da xanh loại 3 từ 800g đến dưới 1,2kg: 25k/kg.
  6. Bưởi 5 roi từ 1,2 kg trở lên: 30k/kg.
  7. Bưởi ăn: 15k/kg (Trái trên 800g nhé)
  8. Chuối già hương sấy: 38k/hôp 400g
  9. Mứt dừa non: 60K/Hộp 500g
  10. Dầu dừa: 120k/500ml
  11. Chuối sứ( chuối xiêm) 13k/kg


  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #16
  1. Dừa xiêm xanh: 12k/trái.
  2. Dừa xiêm lai: 8k/trái.
  3. Bưởi da xanh loại 1 từ 1,4 kg trở lên: 45k/kg
  4. Bưởi da xanh loại 2 từ 1,2kg đến dưới 1,4kg: 30k/kg
  5. Bưởi da xanh loại 3 từ 800g đến dưới 1,2kg: 25k/kg.
  6. Bưởi 5 roi từ 1,2 kg trở lên: 30k/kg.
  7. Bưởi ăn: 15k/kg (Trái trên 800g nhé)
  8. Chuối già hương sấy: 38k/hôp 400g
  9. Mứt dừa non: 60K/Hộp 500g
  10. Dầu dừa: 120k/500ml
  11. Chuối sứ( chuối xiêm) 13k/kg


  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #17
  1. Dừa xiêm xanh: 12k/trái.
  2. Dừa xiêm lai: 8k/trái.
  3. Bưởi da xanh loại 1 từ 1,4 kg trở lên: 45k/kg
  4. Bưởi da xanh loại 2 từ 1,2kg đến dưới 1,4kg: 30k/kg
  5. Bưởi da xanh loại 3 từ 800g đến dưới 1,2kg: 25k/kg.
  6. Bưởi 5 roi từ 1,2 kg trở lên: 30k/kg.
  7. Bưởi ăn: 15k/kg (Trái trên 800g nhé)
  8. Chuối già hương sấy: 38k/hôp 400g
  9. Mứt dừa non: 60K/Hộp 500g
  10. Dầu dừa: 120k/500ml
  11. Chuối sứ( chuối xiêm) 13k/kg


  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #18
  1. Dừa xiêm xanh: 12k/trái.
  2. Dừa xiêm lai: 8k/trái.
  3. Bưởi da xanh loại 1 từ 1,4 kg trở lên: 45k/kg
  4. Bưởi da xanh loại 2 từ 1,2kg đến dưới 1,4kg: 30k/kg
  5. Bưởi da xanh loại 3 từ 800g đến dưới 1,2kg: 25k/kg.
  6. Bưởi 5 roi từ 1,2 kg trở lên: 30k/kg.
  7. Bưởi ăn: 15k/kg (Trái trên 800g nhé)
  8. Chuối già hương sấy: 38k/hôp 400g
  9. Mứt dừa non: 60K/Hộp 500g
  10. Dầu dừa: 120k/500ml
  11. Chuối sứ( chuối xiêm) 13k/kg


  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #19
  1. Dừa xiêm xanh: 12k/trái.
  2. Dừa xiêm lai: 8k/trái.
  3. Bưởi da xanh loại 1 từ 1,4 kg trở lên: 45k/kg
  4. Bưởi da xanh loại 2 từ 1,2kg đến dưới 1,4kg: 30k/kg
  5. Bưởi da xanh loại 3 từ 800g đến dưới 1,2kg: 25k/kg.
  6. Bưởi 5 roi từ 1,2 kg trở lên: 30k/kg.
  7. Bưởi ăn: 15k/kg (Trái trên 800g nhé)
  8. Chuối già hương sấy: 38k/hôp 400g
  9. Mứt dừa non: 60K/Hộp 500g
  10. Dầu dừa: 120k/500ml
  11. Chuối sứ( chuối xiêm) 13k/kg


  iframe: approve:
  • 549 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #20
  Nước màu dừa Bến Tre.


  iframe: approve:
 • Trang 2/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2

LinkBacks Enabled by vBSEO