Nhận đặt xôi đám hỏi, đám cưới, xôi chè thôi nôi, đầy tháng tại HCM, Liên hệ Mr.Khanh 09 09 00 15 03