Cà Phê BaKa.-LIÊN HỆ :0975630369


Cà Phê Nguyên Chất 100% - Không Chất độn - Không chất bảo quản - không chất tạo màu, mùi hóa hoc


- Cà Phê Robusta: 150.000 đ/kg
-Cà phê CULI: 210.000 đ/kg
- Cà Phê MoKa: 280.00 đ/kg