Hi các bố các mẹ
Tình hình năm nay xoài quý như vàng, bây chừ em chỉ còn có 3 tấn ngoài xoài cát chu. Mẹ nào cần số lượng lớn để đi buôn liên hệ lại với em nhé. Ưu tiên mẹ nào thiện chí (giá vườn cực mềm mặc cho ngoài kia mưa gió....)