CHUYÊN CUNG CẤP SỶ VÀ LẺ CÁC LOẠI HẢI SẢN TƯƠI VÀ KHÔ TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Liên hệ đặt hàng: 0975.896.869
(Giao hàng tận nhà với mọi số lượng)


https://www.facebook.com/haisan.halong.562