Mình chia sẻ cho các mẹ tin nóng đây. Bên Cty Quốc Hân - Nha Trang đang chạy chương trình Big Shock Promotion - giảm giá 20% đối tât cả sản phẩm yến sào Hiệu Bà Đào của Cty.
Chi tiết trên website: quochan.vn
Mua 300g, giao hàng miễn phí ở khu vực tp HCM đó
Chương trình này chỉ chạy trong 2 tuân duy nhất nên nghe nói khách hàng mua rất nhiều,có thể sẽ hết hàng sớm.
Các mẹ liên hệ thư nhen