Bò khô loại thường: 45.000₫/lạng
Bò khô đặc biệt: 62.000₫/lạng
Ô mai Mơ xào gừng: 13.000₫/ lạng (loại to)
Ô mai Mơ xào gừng: 9.000₫/ lạng (loại bé)
Ô mai Mận hậu: 11.000₫/ lạng
Ô mai Mận cơm: 14.000₫/ lạng.
Free ship khu vực nội thành Hà Nội