Thực phẩm sạch 100%
Chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
Chứng nhận Vietgap
Được sản xuất tại công ty Oheo