Hàng đảm bảo , ăn cực ngon , cực bổ ạ
Mua số lượng từ 3 túi trở lên giảm 5k/túi ạ
Mua số lượng từ 5 túi trở lên giảm 10k/túi ạ
Mua số lượng từ 10 túi trở lên giảm 15k/túi ạ