M có cây dâu tây đang ra hoa và quả, mùa này trông rất thích hợp nhé các mẹ. 135k/c ah!