Cách làm canh rong biển thì mình dẵ biết nhưng không biết mua rong biển ở đâu. Siêu thị hình như chỉ bán loại rong biển để làm cơm cuộn thôi. Có ai chỉ giúp mình với. À, mà canh rong biển nấu với nghêu sẽ ngọt hơn thì phải
Images_06052008559743.jpg