Mình cần mua 16 thùng bia HN. MN có thì cho mình xin cái giá nhé.