Em bán bột nghệ đen, nghệ vàng nguyên chất, pha trộn hoàn 200% tiền