Bống trắng, bống đục chiên giòn, kho khô, rim mắm,,,, 130k/1kg