@chị mekuben, hôm trước em vừa hỏi xong có người giới thiệu em mua bên chị Trinh 0905224456 này, mật ong matongmamoru mới giao hai ngày trước thôi, chuẩn mật sơn la, ship tới nhà em cần đồ thử tại chỗ, chất như lời chị chủ bên đó quảng cáo mẹ nè.