BÁNH TRUNG THU THANH TÂM CÓ CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


Có giấy phép kinh doanh.


Có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm


Có phiểu xét nghiệm tiêu chuẩn sản phẩm của bánh.


Cơ sở sản xuất sạch với máy móc hiện đại.


Bánh ăn rất ngon - hợp vệ sinh


BÁNH TRẦNBánh thập cẩm 175g : 25.000Đ/Cái


Bánh đậu xanh (có thể ăn chay) 175g: 25.00Đ/Cái


Bánh thập cẩm 1 trứng 200g: 30.000Đ/Cái


Bánh đậu xanh 1 trứng 200g: 30.000Đ/Cái

BÁNH HỘP VUÔNG 4 CÁI - có bán lẻ từng cái: (khách hàng có thể chọn 4 cái bất kỳ như bên dưới cho 1 hộp)


Bánh thập cẩm 1 trứng 200g: 35.000Đ/Cái


Bánh đậu xanh 1 trứng 200g: 35.000Đ/CáiBánh thập cẩm 2 trứng 200g: 39.000Đ/Cái


Bánh đậu xanh 2 trứng 200g: 39.000Đ/Cái

BÁNH HỘP CHỮ NHẬT BẬT NẮP NAM CHÂM CAO CẤP 4 CÁI - có bán lẻ từng cái: (khách hàng có thể chọn 4 cái bất kỳ như bên dưới cho 1 hộp )


Tặng 1 hộp trà , Tặng 1 giỏ xách khi mua 4 cái bất kỳ.


Hộp trà xanhGIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM


Liên hệ: ms Quyên 0909215838 - lpdquyen@ymail.com
Tham khảo sản phẩm trên web: PINPONKIDS: http://pinpon.18thang4.com