Bánh Trung thu Khách sạn Hà Nội năm 2012

Trung thu lại về rùi có mẹ nào đang đau đầu về việc mua quà gì biếu sếp hay khách hàng và người thân không các mẹ ham khảo nhé tớ đang cung cấp bánh trung thu của khách sạn hà nội đấy các mẹ tham khảo nhé từ rẻ đến đắt đều có
chiết khấu 5- 15% cho các sản phẩm nữa nhé tớ đề giá các mẹ trừ đi hộ tớ tớ nhận giao hàng trọng nội thành hà nội nữa, hì

Điện thoại: Ms. Hòa 01689934561
Mail: vuthithaihoa.nd90@gmail.com


Mã số 01: Hà Nội kinh điển
Loại 09 bánh

9 bánh mini nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn
Giá: 700.000 VNĐ

Mã số 02: Hà Nội kinh điển
Loại 04 bánh

4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn
Giá: 720.000VNĐ

Mã số 03: Hà Nội kinh điển
Kim Long Tứ Bảo

4 bánh to nhân thập cẩm 2 lòng đỏ trứng mặn
( Sen trắng, khoai môn, hạt dẻ, đậu đỏ, trà xanh, nhân ngũ vị)
Giá: 720.000 VNĐ

Mã số 04: Hà Nội kinh điển
Phong vị khoai môn Triều Châu

9 bánh mini nhân khoai môn Triều Châu lòng đỏ trứng mặn
Giá: 738.000 VNĐ

Mã số 05: Hà Nội kinh điển
Phong vị hạt dẻ Triều Châu

9 bánh mini nhân hạt dẻ Triều Châu lòng đỏ trứng mặn
Giá: 738.000 VNĐ

Mã số 06: Hà Nội kinh điển
Bánh mini nhân trứng sữa

9 bánh mini nhân trứng sữa
Giá: 738.000 VNĐ

Mã số 07: Tứ quí an lạc

4 bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn
Giá: 512.000 VNĐ

Mã số 08: Mẫu đơn kết nguyệt

6 bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn + 2 lọ tương XO Khách sạn Hà Nội
Giá: 1.128.000 VNĐ

Mã số 09: Hương nguyệt kim thu

8 bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn
Giá: 1.128.000 VNĐ

Mã số 10: Thất sao thương nguyệt

1 bánh đại nhân sen trắng 3 lòng đỏ trứng mặn + 7 bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn
Giá: 1.638.000 VNĐ

Mã số 11: Nguyệt sắc giai nhân
http://www.flickr.com/photos/86235974@N03/7987613333/
4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 1 chai rượu vang đỏ cao cấp (Marques de Casa Concha)
Giá: 2.298.000 VNĐ

Mã số 12: Kim long kết nguyệt Chivas 12

4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 1 chai rượu Chivas Whisky 12 năm
Giá: 2.398.000 VNĐ

Mã số 13: Kim long kết nguyệt Chivas 18

4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 1 chai Chivas Whisky 18 năm
Giá: 3.998.000 VNĐ

Mã số 14: Kim long kết nguyệt Chivas 21

4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 1 chai Chivas Whisky 21 năm
Giá: 6.398.000 VNĐ

Mã số 15: Vương kim tri ngộ Ballantine’s 17

4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 1 chai Ballantine’s Whisky 17 năm
Giá: 4.398.000 VNĐ

Mã số 16: Vương kim tri ngộ Ballantinne’s 21

4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 1 chai Ballantine’s Whisky 21 năm
Giá: 6.798.000 VNĐ

Mã số 17: Vương kim tri ngộ Ballantine’s 30
http://www.flickr.com/photos/86235974@N03/7987619816/
4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 1 chai Ballantine’s Whisky 21 năm
Giá: 11.998.000 VNĐ

Mã số 18: Cống phẩm

4 bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn + 1 phong trà nén thượng hạng (Trà Phổ Nhĩ) + 1 bộ ấm trà
Giá: 3.798.000 VNĐ

Ghi chú:
1. Khách hàng có thể đặt trước để được lựa chọn những hương vị ưa thích trong 6 vị nhân:
Sen trắng, Khoai môn, Hạt dẻ, Đậu đỏ, Trà xanh và/hoặc Nhân ngũ vị với giá tiền không thay đổi
2. Đối với những hộp có bánh cỡ đại, cỡ trung và/hoặc cỡ mini, khách sạn chỉ sản xuất một loại nhân duy nhất vị Sen trắng
http://www.flickr.com/photos/86235974@N03/7987620860/
http://www.flickr.com/photos/86235974@N03/7987620774/