Dạ hiện tại em có bán một số dòng bánh phục vụ m.n. Ai có nhu cầu thì Liên hệ cho e ạ