Mùa cúm gà sắp đến, chưa kể trứng trên thị trường là trứng lâu ngày, cám cho gà ăn là cám vi sinh cám tăng trọng cám có kháng sinh... các mẹ muốn mua trứng gà nhà nuôi, hãy gọi em nhé. Nhà em ở quê có nuôi 1.000 con gà đẻ trứng. Giá bán là 30.000 đồng/ 1 chục. Liên hệ 0983 không tám tám 312