NHÀ MÌNH CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI TIÊU LỐT TƯƠI, MUỐI TIÊU LỐT, TIÊU LỐT NGÂM GIẤM, ... SỈ LẺ
VÌ NHÀ MÌNH TRỒNG VÀ SẢN XUẤT NÊN CÁC BẠN CỨ YÊN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ.
TIÊU ĂN RẤT THƠM, ẤM, ĐẶC BIỆT CÁC BẠN NÀO MỚI SINH BÉ ĂN TỐT VÀ ẤM CƠ THỂ.

BẠN NÀO CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0913 904 775. GẶP CHÚ HÙNG.
ĐC NHÀ: ẤP BÀU CHỨA - XÃ NHUẬN ĐỨC- HUYỆN CỦ CHI - TP HCM.